Závazné podmínky pro používání portálu, cookies a ochrana osobních údajů

Níže najdete závazné podmínky pro používání tohoto webu včetně informací o ochraně osobních údajů a používání cookies.

1. Základní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek jakobchodovat.cz (dále jen „Portál“) je podnikatel Josef Kuchař, který je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Kolín od 09.06.2011, s adresou podnikání 5. května 1 125/2, Kolín 2, 280 02, IČO: 87914832, neplátce DPH.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Portálu, s výjimkou těchto pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Vlastní obsah, obsah externích autorů článků a analytiků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce Portálu, která za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.

2. Úplnost a aktuálnost uvedených informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu. Informace uveřejňované na Portálu mají pouze obecný informativní charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Upozornění: Veškeré informace poskytované na Portálu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, kryptoměny, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých Uživatelů.

Obchodování CFD a binárních opcí je rizikové a nemusí být vhodné pro každého investora. Existuje riziko ztráty celého vkladu, u CFD existuje i riziko ztráty přesahující váš zůstatek na obchodním účtu. Zodpovědný člověk by v případě zájmu do těchto produktů nikdy neměl vložit peníze, které si nemůže dovolit ztratit, vždy pouze a jen rizikový kapitál vyhrazený čistě pro účely obchodování, jehož ztrátou by nijak neohrozil svou socioekonomickou situaci.

Internetové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za: obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele. odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele. obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, dle vlastního uvážení.

4. Reklama na Portálu

Na Portálu Provozovatel propaguje určité brokerské společnosti, které podle jeho uvážení shledává jako kvalitní. Provozovatel vybírá pouze brokery, kteří jsou oprávněni poskytovat finanční služby v ČR a na které má dobré reference či přímé osobní zkušenosti.

Reklama na Portálu je každý odkaz, který vede jinam než na stránky Portálu, reklama na Portálu může být umístěna kdekoliv (uvnitř článků a recenzí, v postranních panelech atd.).

5. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály. Materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

6. Ochrana osobních údajů a politika cookies

Ty to stránky používají cookies za účelem vylepšení kvality webových stránek. Ukládáme jen opravdu nezbytné minimum informací.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se používají k ukládání dat ve vašem prohlížeči.

Jaká data do cookies ukládáme?

Cookies používáme pro měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, neukládáme vaši IP adresu v kompletním tvaru, ale je anonymizovaná, pomocí Google Anonymize IP, tudíž není možné zpětně dopátrat informace o vás (jsou anonymní). Detailní informace o použití Google Analytics cookies naleznete na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=cs

Cookies používáme pro zobrazení grafů od brokera Plus500. Detailní informace o cookies od Plus500.

Název cookieDoménaÚčel použití
IPmarketools.plus500.comZahashovaná IP adresa, kterou není možné zpětně dopátrat do původního tvaru. Slouží k vylepšení služeb.
TS016f6050marketools.plus500.comVylepšení služeb.

Cookies jsou využity i pro grafy od TradingView. Tyto cookies mají následující názvy:__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz a pocházejí z domény .s.tradingview.com. Slouží ke zprostředkování grafů a jejich vylepšování. Detailní informace o cookies od TradingView.

Dále cookies využívá i Facebook na naší stránce. Tyto cookies mají následující názvy: datr, fr, locale, sb, wd, x-src pochází z domény .facebook.com, účelem těchto cookies je lokalizovat uživatele a přinést mu správnou jazykovou verzi služeb, umožnit uživateli dát „like stránce“ a sdílet stránku. Detailní informace o cookies od Facebook.

Proč používáme cookies?

K vylepšení služeb díky: analýze návštěvnosti a možnosti použití grafů a interaktivních map.

Jak zakázat ukládání cookies?

Používání cookies si může každý zakázat ve svém prohlížeči. Se zakázáním vám pomůže tento návod (anglicky).

Kdo má přístup k vašim osobním údajům, jaké ukládáme a po jakou dobu?

Nikdo, my ani žádná třetí strana neukládá informace o vás v podobě, která by vás mohla identifikovat. Tudíž i doba uložení osobních dat je nulová.

S kým jsou sdílena vaše osobní data?

Vaše data se s nikým nesdílí. Sdílejí se pouze souhrná data a data, která nemohou blíže specifikovat konkrétního člověka pro účely statistik návštěvnosti, zobrazení grafů a interaktivních widgetů.

Jaká jsou vaše práva?

Ze zákona máte právo o výmaz vašich osobních údajů na vaši žádost. Jediný způsob, jak se mohou dostat vaše osobní informace do našeho systému je komentář pod článkem. V případě, že si přejete smazat komentář obsahující vaše osobní data pošlete žádost na email: admin [zavináč] jakobchodovat.cz

V případě jakýchkoliv nejasností/dotazů nebo žádostí kontaktujte administrátora webu na e-mailu výše.

7. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel na této stránce Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10.6.2018, poslední úprava podmínek nastala 10.6.2018 v 10:33.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.