Základy obchodování Forex/CFD KryptoMěny ikona nové Komodity Škola obchodování Investiční magazín

Hlavní stránka » Obchodování online » Dluhopisy – druhy, výhody & nevýhody

Dluhopisy – druhy, výhody & nevýhody

Dluhopisy slouží financování států i soukromých korporací. Investoři do nich často ukládají své prostředky s vidinou bezpečné a stabilní návratnosti kapitálu. V tomto článku si ukážeme klady i zápory tohoto druhy investice. Podíváme se rovněž na konkrétní druhy dluhopisů a jejich rozdíly.


Co je to dluhopis

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo na vyplacení určité částky ze strany emitenta vůči věřiteli, kterým je majitel dluhopisu. Současně s touto částkou je vyplacen předem určený úrok. Z pohledu emitenta, tedy toho, kdo dluhopis vydává, jde o přísun kapitálu. Tento kapitál získá díky investorům (věřitelům), kteří si dluhopis zakoupí.

Druhy dluhopisů

Dluhopisy dělíme podle několika kategorií. Rozlišujeme je podle doby splatnosti, podle úročení nebo podle emitenta (toho, kdo je vydává).

Podle doby splatnosti

Jedním z prvních kritérií je doba splatnosti. Podle ní dělíme dluhopisy na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Dá se říci, že doba splatnosti ukazuje riziko s dluhopisem spojené. Čím delší splatnost má vámi zakoupený dluhopis, tím větší riziko je s ním spojené. Tomu samozřejmě odpovídá výnos – výše úroku – tohoto dluhopisu.

Krátkodobé dluhopisy bývají splatné do jednoho roku. Po tuto dobu se obecně neočekává krach společnosti (či dokonce státu), která dluhopis vydává. Emitent s největší pravděpodobností svůj závazek splatí. Střednědobý dluhopis bývá určen na dobu mezi jedním rokem a deseti lety. V tomto horizontu již případné finanční problémy hrozí. Půjde zejména o nově vzniklé projekty, u kterých není jasné, jakou mají „životnost“.

Třetím druhem jsou dlouhodobé dluhopisy, s dobou splatnosti nad deset let. Ty jsou většinou vydávány státy, u kterých se krach nepředpokládá. Případně je mohou vydat podniky, které jsou již zavedené a věřitelé v ně mají velkou důvěru. Dlouhodobé dluhopisy poskytují z výše uvedených nejvyšší výnos.

Podle úročení

Kromě doby, na kterou je dluhopis poskytován, rozlišujeme dluhopisy podle druhu úročení. Známe pevné úročení, úročení podle referenční sazby nebo dluhopis s nulovým úročením, který byl zakoupen na nižší částku, než jaká bude nakonec vyplacena.

Prvním a nejčastějším typem je pevné úročení. To je předem dohodnuté mezi emitentem a věřitelem, který si dluhopis pořídí. Výhodou je tak přehledný výnos, většinou udávaný v procentech z celkové sumy, který investor dostane. Nevýhodou na druhou stranu může být působení inflace. Vysoká inflace totiž ubírá ze zisku, který je fixovaný na určitou částku v procentech z dané hodnoty dluhopisu.

Úročení podle referenční sazby je vázáno například na PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) nebo LIBOR (London Inter Bank Offered Rate), tedy obecně na sazby, za kterou si mezi sebou banky půjčují peníze na mezibankovním trhu.

Další způsobem investice je dluhopis s nulovým zúročením. Aby investor vydělal, musí nakoupit konkrétní dluhopis za nižší než nominální cenu. Dostane tak určitou sumu v době splatnosti, ale v počátku za ni zaplatí nominálně méně. Žádný další úrok se ale s tímto dluhopisem nespojuje.

Podle druhu emitenta

V neposlední řadě dělíme dluhopisy podle jejich emitenta. V základu lze rozlišovat na dluhopisy státní a korporátní.

Státní dluhopisy jsou obecně považovány za bezrizikovou investici. Je velice nepravděpodobné, že stát, kterému pomocí dluhopisu v zásadě půjčujete peníze, by měl v dohledné době zkrachovat. Tomu odpovídá také výše výnosu. V současné době se státní dluhopisy pohybují na samé hraně kladné výnosnosti. V minulých letech dokonce platilo, že pokud jste si zakoupili krátkodobé dluhopisy České republiky, dostávali jste záporný úrok.

Na druhou stranu korporátní dluhopisy, vydané soukromými společnostmi, na tom jsou ohledně výnosů podstatně lépe. Společnosti tímto způsobem financují svůj rozvoj nebo jednotlivé dílčí projekty. Úrok může jít u některých dluhopisů až k 8 či více procentům. Vždy je však nutné pamatovat na to, že soukromé společnosti hrozí krach. Investor tak riskuje, že svoji investici již zpátky nikdy nedostane. Jde však o krajní případy a ve většině případů investice proběhne tak, jak má.

Výhody investice do dluhopisů

Dluhopisy jsou obecně považovány za konzervativní investici. To platí zejména u státních dluhopisů. Menší riziko je však vykoupeno obecně nižším možným výnosem z této investice. Vyšších procent se investor dočká u korporátních dluhopisů, které s sebou ale přináší větší riziko.

Výhodou je jistě transparentnost této investice. Pokud vložíte kapitál do předem jasně definovaného dluhopisu (co se do objemu vložené částky a výnosu týče), pak vás nic nepřekvapí. Oproti jiným formám investování, například akciím, není pro investora tolik znatelný negativní výkyv ekonomiky jako celku.

Nevýhody investice do dluhopisů

Zvláště v poslední době se na trhu s dluhopisy objevilo mnoho soukromých společností, které slibují v následujících letech vysoké zhodnocení při zakoupení jejich korporátních dluhopisů. Právě tento druh investice do dluhopisů může být rizikový.

Předtím, než do nějaké společnosti vložíte kapitál, je vždy potřeba si danou společnost prověřit. Nevýhodou dluhopisů s vysokým výnosem je pochopitelně jejich rizikovost. Totéž dříve, v době ekonomické krize, platilo pro dluhopisy některých států, například Řecka. Dnes se zdá, že je situace na poli státních dluhopisů relativně stabilní. Přesto je vždy potřeba kontrolovat, čí dluhopis si jako investor pořizujete a jaká jsou rizika a výnosy s ním spojena.


Doporučujeme k obchodování forexu (reklama + osobní zkušenosti):

76% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Zobrazit srovnání forex brokerů

Diskuze

Napsat komentář