Základy obchodování Forex/CFD KryptoMěny ikona nové Komodity Škola obchodování Investiční magazín

Srovnání nejobchodovanějších komodit, vyplatí se obchodovat?

zlato

Podle objemu obchodů a jejich významnosti na světových trzích se v tomto článku podíváme na komodity: ropa, zlato, zemní plyn, pšenice a kukuřice.

Obchodování s komoditami má dlouhou tradici. Z městských tržišť se obchodníci postupem času přesunuli až na internet. V dnešní době je možné obchodovat s tisíci druhy komodit z pohodlí domova.

Ropa

Mezi nejvíce likvidní komodity na světě patří ropa. Konkrétně jde o druh WTI (West Texas Intermediate) těžený v USA. Nejčastěji se pro obchodování využívají futures kontrakty typu CL. Obvykle se zobchodují statisíce těchto kontraktů denně. Na přelomu května a června 2020 to bylo denně 400 tisíc provedených obchodů, podle informací CME Group (provozovatele burzy NYMEX).

Ropa se celosvětově měří v barelech (přibližně 159 nebo 42 amerických galonů). Kontrakt se obchoduje typicky při objemu 1000 nebo 500 barelů.

Jde o jednu z nejvyhledávanějších komodit, protože zasahuje takřka do každého odvětví globální ekonomiky. Ropa je jeden z hlavních zdrojů energie a paliv. Používá se v petrochemickém průmyslu, pro výrobu hnojiv nebo kosmetiky. Jde o strategickou surovinu z hlediska hmotných rezerv států a společností.

S ropou a jejími deriváty se obchoduje na specializovaných burzách. Jsou to například New York Mercantile Exchange (NYMEX) nebo Central Japan Commodity Exchange (C-COM).

Pokud se podíváme do historie, svého maxima dosáhla cena barelu ropy v červenci 2008. Tehdy se obchodoval za 145 amerických dolarů. Na druhé straně zažila ropa i obrovské propady. Dosud k největšímu z nich došlo v dubnu 2020, kdy bylo ropu na trhu příliš velké množství a neměl ji kdo fyzicky odebírat. Cena za barel byla v záporných číslech. Trh se následně vzpamatoval a v červnu 2020 se obchoduje barel typu WTI za cenu okolo 36 dolarů.

Zlato

Zlato patří mezi nejvyhledávanější drahé kovy vůbec. Jde o tisíci lety prověřenou komoditu. V dávných dobách se zlato a jiné kovy používaly jako platidlo. V dnešní době ale již neexistuje země, kde by měna byla kryta zlatem. Od zlatého standardu se ustoupilo. Žlutý kov proto dnes slouží investorům.

Kromě svého významu pro finanční svět má zlato mnohé uplatnění například při výrobě elektroniky, kde je zlato používáno jako materiál pro spoje. V neposlední řadě se tradičně používá ve šperkařství nebo hodinářství pro svou estetickou hodnotu.

Zlato je považováno za uchovatele hodnoty. Jeho hodnota obecně roste v nejistých dobách, kterými mohou být ekonomické krize nebo období vojenských konfliktů. To platí také pro doby s vysokou inflací. Jednotka zlata je tradičně trojská unce (uvádí se také zkratka oz), která odpovídá 31,1 gramu).

Celková světová zásoba zlata je podle dostupných zdrojů přibližně 170 tisíc tun. Historicky dosáhlo zlato nejvyšší ceny za unci v září roku 2011, kdy se obchodovala za více než 1800 dolarů. V poslední dobu táhly cenu zlata nahoru spory mezi USA a Čínou a nyní také pandemie COVID-19. V červnu 2020 se zlato obchoduje okolo 1700 dolarů za unci. V červnu 2020 se denně podle informací provozovatele burzy NYMEX zobchoduje asi 200 000 uncí zlata.

Zemní plyn

Zemní plyn je dalším důležitým zdrojem energie. V poslední době kladou státy i soukromé společnosti čím dál větší důraz na ekologii. Spalování zemního plynu je považováno za méně škodlivé než spalování jiných fosilních paliv. V Evropě bylo postaveno mnoho plynových elektráren. Mnoho lidí využívá plyn v domácnosti a například pomocí něj topí.

Jednotka pro zemní plyn je mmBTU (Britská tepelná jednotka). Velikost jednoho kontraktu je 10 000 mmBTU.

V květnu 2020 se denně uzavřelo mezi 300 a 700 tisíci kontrakty, podle informací CME Group.

Pšenice

Pšenice je v tomto článku prvním zástupcem zemědělských produktů, které slouží ve většině případů jako zdroj výživy. Pšenice je konzumována prakticky na celém světě. Vyrábí se z ní mouka, těstoviny nebo chléb a sladké pečivo. Kromě lidí se touto plodinou vyživují také hospodářská zvířata, je zde tedy cenová návaznost na další komodity jako maso. Pro potřeby lidského stravování se v průměru využijí „jen“ dvě třetiny světové produkce pšenice.

Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN je světová roční produkce pšenice 771 milionů metrických tun (dostupné jsou údaje z roku 2017). Mezi hlavní producenty patří Evropská Unie s necelými 20 % světové produkce, dále Čína (18 %), Indie (12 %), Rusko (11 %) a USA (6 %).

Vyjmenované země společně obhospodaří dvě třetiny globální poptávky. Ve zbylé třetině jsou buď země soběstačné, nebo využívají komoditního trhu a pšenici importují od větších producentů. Mezi velké importéry patří země jako Egypt, Brazílie nebo Indonésie.

Jednotkou obchodování je bušl (27,2 kg). Obvyklá velikost kontraktu je 5000 bušlů (ekvivalent 136 tun).

Pro komodity tohoto typu platí, že podléhají ročním, respektive víceletým cyklům úrody. Podle toho, zda je daný rok pšenice nedostatek nebo přebytek se odvíjí její cena. V současné době světové pandemie koronaviru se čím dál častěji hovoří o zdražování potravin z důvodu útlumu celkové zemědělské produkce.

S pšenicí lze obchodovat například na burzách Chicago Board of Trade (CBOT), Kansas Board of Trade (KCBT) a Tokyo Grain Exchange (TGE).

Kukuřice

Kukuřice pro svoji nenáročnost patří mezi další rozšířené zemědělské komodity. Daří se jí v mnoha klimatických podmínkách a podle dostupných zdrojů je nejpěstovanější plodinou vůbec. Využívá se jako zdroj potravy pro člověka i jako výživa pro zvířata. Dominantními světovými producenty jsou Spojené státy americké a Čína.

Jednotkou pro obchodování je bušl. Oproti pšenici je ale jeho velikost u kukuřice 25,4 kg. Jeden obchodovaný kontrakt je opět 5000 bušlů (127 tun).

Obchoduje se na stejných burzách jako pšenice, tedy v Chicagu, Tokyu a dále také na Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F).

Proč investovat do komodit

Trh s komoditami je obrovský a v článku byly zmíněny ty nejzásadnější. Investor má tak velice široký výběr. Komodity mohou obecně sloužit k diverzifikaci portfolia. S příchodem internetových brokerů se investování zjednodušilo. Není třeba fyzicky komoditu držet u sebe, což například u ropy nebo pšenice by ani nebylo dost dobře možné, obchoduje se pomocí kontraktů. Nákup některých komodit, jako je zlato může pomoci proti inflaci, která nyní v některých evropských zemích dosahuje až 3 procent ročně.

Kde komodity obchodovat?

Velice jednoduché pro spekulování o cenách komodit jsou CFD kontrakty. Obchodování s CFD vám umožní spekulovat i na pokles ceny, žádné komodity fyzicky nevlastníte a nemusíte tedy řešit jejich přepravu a uskladnění.

Doporučuji vám si přečíst článek – co je to CFD a případně recenzi Plus500, to je námi oblíbený broker pro obchodování s CFD. Nabízí jedny z nejlepších podmínek na českém trhu, demo si můžete založit hned zdarma a vše si vyzkoušet.


Forex broker - doporučujeme(reklama + osobní zkušenosti): Zobrazit srovnání forex brokerů

76% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.