Základy obchodování Forex/CFD KryptoMěny ikona nové Komodity Webináře Užitečné nástroje Investiční magazín

Hlavní stránka » Obchodování online » Slovník pojmů z obchodování a investování

Slovník pojmů z obchodování a investování

Malý slovník důležitých pojmů z problematiky obchodování a investování, se kterými se můžete setkat na našem webu nebo v odborné literatuře.


Forex

Mezinárodní devizový trh, jehož střední kurzy měn se považují za oficiální světové kurzy. Forex je decentralizovaný, tzn. nemá vlastní burzu, avšak co do každodenních objemů jde jednoznačně o vůbec největší finanční trh světa. Účastníci trhu (banky, pojišťovny, fondy aj.) směňují aktiva v různých měnách a deriváty na aktiva v jiných měnách. Obchodují se zde přímo měny za aktuálních spotových podmínek, forwardy podle předpokládaných budoucích podmínek, tedy za forwardové kurzy, dále také futures kontrakty.

Zkrátit pozici, Prodat, Sell

Otevření obchodu s cílem vydělat na poklesu kurzu.

Koupit, Buy

Otevření obchodu s cílem vydělat na růstu kurzu.

Carry trade

Měnový carry trade je praktika, kdy si investor půjčí měnu s nízkou úrokovou mírou a zakoupí za ni měnu s vysokou úrokovou mírou. Jeho cílem je vydělat na rozdílu úrokových měr. Obchodníci na forexu, kteří mají otevřenou pozici (přičemž jednu měnu nakupují a druhou prodávají) tento rozdíl brokerovi doplácejí či jej naopak přijímají v pravidelných intervalech ve formě tzv. měnových swapů.

Binární opce

Speciální typ opce, u kterého je zisk kupujícího fixní bez ohledu na to, o kolik se v době expirace cena podkladového aktiva posunula oproti strike price. Stačí jen minimální posun ceny kýženým směrem (o jeden jediný bod) a kupující obdrží fixní částku.

Existují jak burzovně obchodované binární opce (v USA na burzách CBOE a NADEX) i mimoburzovně obchodované binární opce, které jsou populární zejména v Evropě.,

Call, High, Vysoký – binární opce

Opce Call vynese kupujícímu zisk v případě, že cena podkladového aktiva stoupne a v době expirace se bude pohybovat nad strike price (pod původní cenou aktiva při nákupu opce). Kupec opce Call zaplatí opční prémium (víc však na opci prodělat nemůže) a doufá, že cena aktiva stoupne. Prodejce opce Call naopak doufá, že cena aktiva nestoupne a opční prémium propadne v jeho prospěch. V případě běžných opcí Call není zisk kupujícího nijak omezený, v případě binárních opcí Call ano – například na 180% investované částky.

U binárních opcí je prodejcem opce (vypisovatelem) brokerská společnost, kupujícím je jednotlivec, obchodník. Jejich zájmy tak stojí proti sobě.

Put, Low, Nízký – binární opce

Opce Call vynese kupujícímu zisk v případě, že cena podkladového aktiva klesne a v době expirace se bude pohybovat pod strike price (pod původní cenou aktiva při nákupu opce). Kupec opce Put zaplatí opční prémium (víc však na opci prodělat nemůže) a doufá, že cena aktiva klesne. Prodejce opce Put naopak doufá, že cena aktiva neklesne a opční prémium propadne v jeho prospěch. V případě běžných opcí Put není zisk kupujícího nijak omezený, v případě binárních opcí Put ano – například na 180% investované částky.

U binárních opcí je prodejcem opce (vypisovatelem) brokerská společnost, kupujícím je jednotlivec, obchodník. Jejich zájmy tak stojí proti sobě.

Expirace

Předem stanovená doba, do které je nejpozději možné uplatnit opční kontrakt. V případě binárních opcí je expirace čas, ve kterém se vyhodnotí, zda opce přinese kupujícímu zisk či nikoliv, a to podle toho, zda aktuální cena podkladového aktiva je výše či níže než strike price.

Prémium

Kupující opce platí při uzavření opčního kontraktu takzvané opční prémium prodejci (vypisovateli) opce. Tato částka není vratná. V případě binárních opcí může být opčním prémiem například 100 USD, které kupující zaplatí brokerské společnosti. V případě úspěšné předpovědi kupujícího se těchto 100 USD nevrací, ale bude mu vyplaceno 180 USD jakožto fixně dohodnutý zisk 180%. Ve finanční literatuře o binárních opcích autoři běžně mluví o výnosu 80%, což v podstatě představuje zisk z opce 180% mínus fixně zaplacených 100% jako opční prémium.

Broker (obchodník s cennými papíry)

Právnická osoba, která svým zákazníkům zprostředkovává nákup a prodej cenných papírů nebo finančních derivátů. Mezi cenné papíry patří například akcie nebo dluhopisy, mezi finanční deriváty pak řadíme CFD, futures nebo opce.

Pozor, mnoho českých webů používá amatérskou zkomoleninu se zdvojeným o, „brooker” [brůkr], ovšem správně anglicky je „broker” [broukr].

Burza

Burza cenných papírů je místo, kde se obchodují akcie nebo jiné cenné papíry. Je právnickou osobou a jejím úkolem je organizovat nabídku a poptávku cenných papírů. Obchodování může probíhat dvěma způsoby:

  1. Prezenční systém – obchod se vyjednává fyzicky na parketu burzy mezi burzovními specialisty (NYSE – Wall Street)
  2. Elektronický systém – obchody probíhají automaticky přes počítačový systém – NASDAQ, Burza CP Praha

OTC (Over the counter)

Mimoburzovní (trh). Příklad: Burza NYSE na Wall Street je regulovaným trhem velkých a stabilních akcií, ale existují i menší, mimoburzovní a neregulované trhy, kde se obchodují akcie menších firem. Mezi OTC trhy patří například OTC Pink, burza tzv. centových akcií (penny stocks, pink sheets).

Garantovaný Stop Loss

Garantovaný Stop Loss zamezuje tomu, abyste prodělali víc peněz, než jste si nastavil váš Stop Loss, taková situace nastává jen v případě skokové změny kurzu. Přečtěte si detailní vysvětlení včetně praktického příkladu.


bluestar Jakého brokera byste mi doporučili?
(reklama + osobní zkušenosti)

V redakci máme výborné osobní zkušenosti s brokerem XTB. Výhodou XTB je jednoduchá obchodní platforma, nemožnost dostat obchodní účet do mínusu. Mohlo by vás také zajímat, že na měnovém páru EUR/USD je spread pouze 0,9 pips*.

Broker je regulován v EU a má notifikaci i od České národní banky. Obchodování si můžete vyzkoušet zdarma na demo účtu. Webové stránky i obchodní platforma jsou v češtině.

* Výše spreadu byla odebrána z platformy XTB 28.2.2020 v 16:15.

Upozornění: 77% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.


Doporučujeme k obchodování forexu (reklama + osobní zkušenosti):

77% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Zobrazit srovnání forex brokerů

Diskuze

Napsat komentář